Mýty o křečových žilách

Snad každý ví, co jsou to křečové žíly, odborně nazývané varixy. Všichni tušíme, jak vypadají, velká část z nás se s nimi sama setkala. Jaké jsou nejčastější mýty, jež se jich týkají? Jde pouze o problém ženské populace? Mohou vznikat i u mladých? A jak je to s úhradou léčby?

Mýtus č. 1: Jedná se jen o kosmetickou vadu

Křečové žíly jsou namodralé kroucené žíly prosvítající těsně pod kůží, což samozřejmě nepůsobí moc hezky. Tzv. pavoučkové žíly jsou menší a zhoršují zejména vzhled nohou. Ale pozor – křečové žíly nejsou pouze kosmetickou vadou. Problém představuje zejména narušení žilní funkce. Dochází zde k rozšíření cévy, vlivem čehož se od sebe oddálí chlopně, které mají zabránit zpětnému toku krve. Pokud jsou tyto chlopně daleko od sebe, nemohou plnit svou funkci a krev se hromadí v dolních končetinách. Může to být spojené s bolestí, otoky, při vzniku zánětu jsou velmi citlivé na dotek. Křečové žíly mohou vznikat i v hlubokém řečišti, zde sice nejsou vidět, ale rizikem je vznik trombózy, tedy krevní sraženiny. Sraženina se následně může uvolnit a způsobit plicní embolii.

Mýtus č. 2: Křečové žíly jsou záležitostí pouze u žen

Nikoliv. Křečové žíly nevznikají pouze u žen, mohou se vyskytovat také u mužů. Je ale pravda, že u žen se s nimi setkáváme častěji. Hlavním rizikovým faktorem u žen je těhotenství. Příčinou vzniku varixů u obou pohlaví je zejména dědičný výskyt v rodině, dále pak faktory životního stylu, obezita a dlouhodobé stání v zaměstnání.

Mýtus č. 3: Jde o záležitost pouze starších lidí

Omyl. Je sice pravda, že křečové žíly vznikají častěji u starších lidí, což je dáno stárnutím svalové vrstvy a kolagenu v cévách, ale neznamená to, že nemohou vznikat také u mladých. Rizikovými faktory vzniku křečových žil u mladých jsou:

 • pozitivní rodinná anamnéza,
 • nadváha a obezita, jelikož vysoká hmotnost cévy více zatěžuje,
 • poškození či poranění žil, jež může poškodit chlopně,
 • sedavé zaměstnání – dlouhodobé sezení omezuje proudění krve pomocí svalové pumpy (kontrakce svalů napomáhají proudění krve z dolních končetin k srdci),
 • dlouhodobé stání způsobuje nadměrnou zátěž pro žilní systém,
 • během těhotenství se plod opírá o žíly v podbřišku, což vede ke vzniku vyšší zátěže na žilní systém dolních končetin.

Mýtus č. 4: Pro léčbu křečových žil nelze nic udělat

Chirurgická léčba je účinná, ale před jejím zahájením můžete pro zmírnění příznaků vyzkoušet jiné metody. Doporučuje se:

 • Pokládat končetiny do úrovně srdce alespoň na 30 minut, aby si žíly odpočinuly.
 • Snížit tělesnou hmotnost.
 • Pravidelná fyzická aktivita, která podporuje pohyb krve směrem k srdci.
 • Vyhýbání se dlouhému stání a sezení.
 • Používání kompresních punčoch. Kompresní punčochy díky stahu svalů a žil podporují proudění krve nahoru.
 • Užívání venofarmak. Tyto léčivé přípravky, jako je například diosmin (Diozen), zvyšují napětí žilní stěny a odolnost cév, a jsou proto vhodné mj. k léčbě chronické žilní nedostatečnosti.

Mýtus č. 5: Chirurgický zákrok je jediným řešením

Dříve byly chirurgické operace jedinou možností léčby křečových žil. V dnešní době už to tak ale není. Jak už bylo uvedeno výše, k dispozici je například celková léčba pomocí tzv. venotonik, jako je například diosmin (Diozen). Tyto léky podpoří pevnost cév a zabrání tvorbě otoků.

Odborníci nabízejí i tzv. minimálně invazivní metody, které jsou rovněž upřednostňovány před chirurgickou léčbou.

Skleroterapie je metoda, kdy lékař do rozšířené křečové žíly vstříkne malé množství roztoku, který cévu zjizví a uzavře. Občas se stane, že je nutné zákrok opakovat, dokud nedojde k úplnému uzávěru žíly. Skleroterapie neprobíhá v celkové anestezii, ale provádí ji lékaři přímo v ambulanci.

Endovenózní ablace je metoda, která využívá k destrukci vnitřní stěny žíly teplo.

Mikroflebektomie znamená, že se odstraňují povrchové křečové žíly pouze několika malými řezy. Využívá se zde pouze lokální znecitlivění v místech, kde se provádí vpichy.
Ošetření laserem je poměrně nová metoda, která se využívá u pavoučkových žil nebo u malých křečových žil. Zde není potřeba vytvářet žádné řezy. Probíhá to tak, že se přes kůži vysílají světelné výboje, díky čemuž žíla postupně zanikne.

Mýtus č. 6: Léčba je bolestivá

V dnešní době, kdy se využívají zejména moderní metody léčby křečových žil, můžeme mluvit o tom, že je léčba bezbolestná. Během zákroku se používá lokální znecitlivění. Co se týká chirurgické léčby, tak zde se může objevit bolest po chirurgickém zákroku, tedy během zotavování. V případě bolesti je možné užívat léky na bolest.

Mýtus č. 7: Léčba křečových žil zlepší pouze vzhled nohou

Operace křečových žil samozřejmě zlepší vzhled vašich nohou. Důležitým bodem je ale také to, že se zlepší či odstraní také projevy, které s křečovými žilami souvisí. Tedy otoky, bolest a pocit těžkých nohou.

Mýtus č. 8: Křečové žíly se po léčbě zase znovu vrátí

Je sice pravda, že i po ošetření křečové žíly může dojít k jejímu znovuvytvoření, neznamená to ale, že by došlo k obnově již ošetřené žíly. Většinou se objeví nová žíla, která se rozšíří, protože nezvládá plnit svou funkci. Proto musí být vždy ošetřeny všechny poškozené žíly. Riziko návratu je vyšší u chirurgické operace, během které se přeruší průtok krve žílou, která zanikne, jakmile do ní přestane proudit krev. Ta se přesměruje do jiné žíly, což může vést ke vzniku nového varixu.

Důležité je vyšetření žilního systému cévním lékařem, který zhodnotí, v jaké stavu jsou ostatní žíly. K zásadním faktorům, které ovlivňují tvorbu křečových žil, řadíme způsob životního stylu, obezitu, sedavé zaměstnání, dlouhodobé stání, genetické faktory a těhotenství. Některé tyto faktory jsou dobře ovlivnitelné a mohou ovlivnit tvorbu varixů.

Mýtus č. 9: Pojišťovny neplatí léčbu křečových žil

Ze zdravotního pojištění jsou úplně nebo částečně hrazené kompresivní punčochy, které jsou na lékařský předpis.

Co se týká ošetření křečových žil, pojišťovny dle zákona hradí chirurgické odstranění a skleroterapii. Laserové a radioablační techniky hrazeny nejsou a musí si je hradit pacient sám.

Mýtus č. 10: Ženy musí s léčbou počkat až po narození dítěte

Pokud jsou křečové žíly pouze kosmetickou vadou, není nutné během těhotenství varixy řešit. Pokud je ale výskyt křečových žil spojený také s bolestí, otoky, pocitem těžkých nohou a změnou barvy kůže, měla by být zahájena adekvátní léčba. Během těhotenství se nedoporučují chirurgické a další invazivní metody, jelikož jsou v tomto období více rizikové. Proto je doporučována zejména konzervativní léčba. A to zejména pohyb, protože chůze napomáhá proudění krve v dolních končetinách. Kompresní punčochy jsou také vhodnou volbou. Zaměřte se na změny pozic, střídejte stání a sezení, dávejte si nohy nahoru. Omezte přísun soli a hlídejte si hmotnost.

(ver)

Zdroje:

 1. https://www.azuravascularcare.com/infoveins/varicose-veins-top-10-myths/
 2. https://www.azuravascularcare.com/infoveins/who-gets-varicose-veins/
 3. https://indyveins.com/men-get-varicose-veins-too/
 4. https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-varicose-veins-basics
 5. https://www.azuravascularcare.com/infoveins/what-causes-varicose-veins-to-reoccur-after-treatment/
 6. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/varicose-veins/diagnosis-treatment/drc-20350649
 7. https://www.azuravascularcare.com/infoveins/is-it-safe-to-treat-varicose-veins-during-pregnancy/
 8. https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-hradi-pojistovna-operaci-krecovych-zil
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1512200/
 10. https://www.cevy-zily.cz/typy-onemocneni/krecove-zily
 11. https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jakou-lecbu-krecovych-zil-hradi-vzp

Nejnovější příspěvky

Téma

Křečové žíly

se nestyďte řešit

Vhodné produkty

DIOZEN® Žilní onemocnění nohou

Ulevuje od otoků a bolestí, zmírňuje noční křeče v nohou.