V případě využití některého z uvedených kontaktů (e-mail, telefon) beru na vědomí související informace o zpracování osobních údajů.

V naléhavých případech kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu. V případě nežádoucích účinků se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Při oznamování nežádoucích účinků souvisejících s produkty společnosti Zentiva se prosím řiďte postupem uvedeným ve Veřejně přístupné odborné informační službě.