Je vaše dítě samá modřina? V některých případech je třeba zbystřit

Ačkoliv jsou modřiny u dětí celkem obvyklou záležitostí, existují i situace, kdy je třeba zvýšené pozornosti. V jakých lokalitách jsou modřiny běžné a kde naopak mohou značit vážný problém?

Modřiny se dětem tvoří prakticky neustále

K tvorbě modřin dochází v důsledku hromadění krve z poškozených cév pod povrchem kůže. Dětem se modřiny tvoří neustále, zejména na holeních a jiných kostnatých částech těla. Modřiny až na několik výjimek obvykle nejsou důvodem k obavám. Tendenci k tvorbě modřin také mohou zvýšit některé léky, např. aspirin nebo ibuprofen.

Modřiny se obvykle během prvních 48 hodin zhorší a postupně změní barvu na červenou, modrou a fialovou (v závislosti na pigmentaci pokožky). Na počátku se může objevit i otok, který se zpravidla zlepší během 24 hodin. Hojení běžné modřiny většinou trvá jeden až dva týdny.

Jak podpořit hojení běžných modřin

Pokud modřina vznikne v důsledku úrazu, je vhodné oblast modřiny na počátku jejího vzniku chladit. Neaplikujte ale led přímo na pokožku, je vhodné jej zabalit do kusu látky, např. utěrky apod. Hojení modřiny se můžeme pokusit urychlit pomocí speciálních mastí či gelů, např. Heparoidu, který lze používat již u dětí kojeneckého věku. V případě větší bolestivosti lze podat běžná analgetika.

Kdy je třeba zpozornět

Někdy je ovšem potřeba věnovat modřinám větší pozornost, a to konkrétně v těchto případech:

  • Pokud jsou modřiny lokalizovány na místech, která nejsou zatěžována chůzi, lezením či plazením dítěte (uši, genitálie).
  • Pokud dochází k časté a nevysvětlitelné tvorbě modřin.
  • Tvorba modřin není obvyklá u malých dětí, které se ještě nepřevalují a nepohybují.

Kdy vyhledat lékaře

V případě výskytu modřin v netypických lokalizacích je třeba návštěvu lékaře neodkládat. Odborníka je rovněž nutné včas vyhledat tehdy, pokud se náhle začne u dítěte tvořit větší počet modřin bez souvislosti s hrou, fyzickou aktivitou apod. Konzultaci lékaře je vhodné zvážit i v situaci, kdy se navíc vyskytují i jiné krvácivé projevy, např. krvácení z nosu. A také v případě, že se dítěti snadno tvoří modřiny a v rodině máte anamnézu poruchy krevní srážlivosti či jiného krevního onemocnění, případně se u přímých příbuzných objevilo abnormální krvácení po operaci.

Neobvyklé modřiny mohou značit například:

  • poruchy srážlivosti krve (vrozené či získané),
  • poruchy funkce kostní dřeně,
  • nedostatek vitaminů (zejména C a K).

Pozor na krevní výrony s horečkou

V případě, že se u dítěte s horečkou objeví na těle krevní výrony, může se jednat o život ohrožující meningokokovou infekci. V tomto případě nejde o klasickou modřinu, která vzniká vnějším úrazem, ale o drobná prokrvácení kůže, která mohou později splývat. V takové situaci je namístě přivolání akutního lékařského ošetření formou záchranné služby.

(tich)

  1. https://www.hopkinsallchildrens.org/ACH-News/General-News/When-Parents-Should-Worry-about-Bumps-and-Bruises
  2. https://zdravi.euro.cz/leky/hematon-prkotina-i-zivot-ohrozujici-zalezitost/
  3. https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/bruises

Nejnovější příspěvky

Téma

Modřiny

se nestyďte řešit

Vhodné produkty

HEPAROID®

Prodělali jste úraz kloubů či měkkých tkání?