Změny na kůži při onemocnění žil – jak jim předcházet a jak je léčit?

Žilní onemocnění zhoršují obecně kvalitu života. Mnohdy nejsou spojeny jen se subjektivními potížemi, ale i s estetickým hlediskem. Zvláště obtížným problémem bývají nevzhledné pigmentace. Jak jim lze předejít a jak je řešit?

Chronická žilní choroba (CVD) je poměrně rozšířené onemocnění. Trápí velkou část obyvatel naší země (63 % lidí nad 40 let trpí některými jejími příznaky). Často přechází až do závažnější chronické žilní nedostatečnosti (chronické venózní insuficience, CVI), u které už je možné pozorovat i projevy na kůži. Dochází při ní totiž k narušení povrchového žilního systému a k městnání krve v žilách dolních končetin.

Nejčastěji si pacienti stěžují na:

 • pocit těžkých nohou – trápí 66 % mužů a 79 % žen s CVD, obtíže se zhoršují v průběhu dne, nejvíce se objevují v teplých měsících, při delším stání a u žen v období před menstruací,
 • bolest – provází 50 % mužů a 56 % žen, často v oblasti bérců,
 • otoky – zpočátku se hlásí jako napětí v nohou, objevují se u 39 % mužů a u 57 % žen s CVD,
 • noční křeče – postihují 62 až 78 % pacientů s CVD (dle stadia nemoci),
 • svědění – vyskytuje se až u 66 % pacientů s CVD,
 • křečové žíly – trápí až 30 % dospělé populace, častěji ženy,
 • bércové vředy – přestavují nejtěžší formu chronické žilní insuficience,
 • ekzémy,
 • okrsky bílé atrofie (atrophie blanche) – lesklá bílá ložiska s tenkou kůží a prosvítajícími cévami,
 • různé stupně lipodermatosklerózy, vazivové přestavby podkoží,
 • hemosiderinové hyperpigmentace.

Hemosiderinové hyperpigmentace – je možné se jich zbavit?

V důsledku zvýšené propustnosti vlásečnic se červené krvinky dostávají do podkoží. Hemosiderin je zásobní forma železa a vzniká právě při průchodu červených krvinek přes cévní stěnu do podkoží, přitom dochází k jejich rozpadu a uvolnění železa. Nadbytek železa v daném místě je ukládán ve formě hemosiderinu.

Nejprve je možné sledovat vznik drobných červených skvrn, které se postupně mění a získávají hnědou nebo rezavě hnědou barvu. Tyto skvrnky postupně splývají ve větší skvrny. Mohou vznikat i velké plochy hyperpigmentací. Objevují se nejčastěji kolem kotníků a na bércích. Postižená plocha nebývá pigmentována stejně, střídají se místa světlejší a tmavší.

Hemosiderinové hyperpigmentace se velmi těžce ovlivňují, většinou nikdy úplně nevymizí. Výjimkou může být pouze jejich počínající a včas zachycený rozvoj a za určitých podmínek:

 • důsledného dodržování kompresivní terapie (např. nošení kompresivních elastických punčoch),
 • dodržování režimových opatření (při úpravě životního stylu, dostatku pohybu, svižné chůzi, zvednutí končetin apod.),
 • užívání léků posilující žilní stěnu (tzv. venofarmak) – velmi vhodné je užívání léčivého přípravku Ascorutin, jehož obě složky (kyselina askorbová a rutin) pomáhají proti křehkosti a propustnosti kapilár.

Během měsíců až let může při dodržování těchto opatření dojít k postupnému vyblednutí hyperpigmentací. K částečnému zesvětlení skvrn může pomoci i laserová terapie.

(hah)

Zdroje:

https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2015/04/03.pdf
https://zensc-prod-zdravecevy-cz.zentiva.com/nase-produkty
http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2007/3-2007/Postaveni-venotonik-v-lecbe-chronicke
https://www.uzdravim.cz/hemosiderinove-pigmentace.html

Nejnovější příspěvky

Téma

Žilní záněty

se nestyďte řešit

Vhodné produkty

HEPAROID®

Prodělali jste úraz kloubů či měkkých tkání?