Změny krevního tlaku v těhotenství – co je normální a co ne?

Změny probíhající v těle těhotné ženy mají vliv mimo jiné i na hodnoty jejího krevního tlaku. Může docházet jak k jeho poklesu, tak ke zvýšení. Změny tlaku mohou mít navíc vliv i na zdravotní stav plodu.

Změny krevního tlaku v průběhu těhotenství

V průběhu těhotenství dochází v těle budoucí matky k mnohým změnám, které mají za úkol zajistit správné podmínky pro růst a vývoj jejího dítěte. Mimo jiné se mění situace v srdečně-cévním systému, což se může projevit i změnami hodnot krevního tlaku. Při normálním průběhu dochází v I. trimestru těhotenství k poklesu krevního tlaku (nejnižší bývá mezi 20. a 24. týdnem), v následujících týdnech pak krevní tlak postupně stoupá. V době porodu by měly být jeho hodnoty stejné jako před početím. Bezprostředně po porodu dochází typicky k poklesu tlaku, avšak v dalších pěti dnech po porodu opět výrazně stoupá. Během šestinedělí by pak mělo dojít k návratu hodnot k normě.

U některých žen však mohou být v těhotenství hodnoty tlaku abnormálně vysoké či nízké. Tyto abnormální hodnoty mohou zvyšovat riziko výskytu zdravotních komplikací – a to jak u matky, tak i u jejího dítěte.

Vysoký tlak v těhotenství

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je možné pozorovat přibližně v 5–10 % těhotenství. Je definován jako zvýšení „horního“ (systolického) tlaku krve nad hodnotu 140 mm Hg nebo „spodního“ (diastolického) nad 90 mm Hg.

Zatímco některé ženy na sobě žádné změny nepozorují, u jiných může v jeho důsledku docházet k různým příznakům, zahrnujícím např.:

 • otoky rukou a nohou,
 • bolesti hlavy,
 • dušnost,
 • bolesti břicha, nevolnost či zvracení,
 • poruchy zraku.

Neléčený vysoký tlak s sebou nese riziko dalších komplikací jak pro matku, tak i pro její dítě, jako jsou např.:

 • předčasný porod,
 • nutnost provedení císařského řezu,
 • porucha růstu plodu,
 • předčasné odloučení placenty,
 • preeklampsie či eklampsie.

Nízký tlak v těhotenství

K poklesu krevního tlaku pod 90/60 mm Hg (hypotenzi) nedochází u těhotných tak často jako k jeho vzestupu. Udává se, že přibližně v polovině případů měly ženy problémy s nízkým tlakem již před početím. Na druhou stranu však k poklesu tlaku může docházet i z jiných, často i dosti závažných důvodů (např. v důsledku krevních ztrát či srdečního onemocnění).
Mezi možné příznaky hypotenze patří:

 • závratě,
 • zhoršená schopnost koncentrace,
 • chladná a vlhká kůže,
 • rozmazané vidění,
 • zhoršení dechu,
 • deprese,
 • nepřiměřená únava.

Léčba krevního tlaku v těhotenství

Krevní tlak těhotné ženy pravidelně sleduje lékař při těhotenských prohlídkách. V některých případech může také navíc doporučit 24hodinové monitorování krevního tlaku (např. k vyloučení syndromu bílého pláště). Dále je vhodné, aby si těhotná měřila tlak i samostatně v domácím prostředí. Pokud na sobě žena pozoruje některé z příznaků hyper- či hypotenze, měla by kontaktovat svého lékaře.

Pokud dojde v těhotenství k výskytu hypertenze, záleží další postup na více faktorech – je například důležité, jak výrazně je krevní tlak zvýšen, v které fázi těhotenství k záchytu hypertenze došlo či zda byla žena pro vysoký krevní tlak léčena již před těhotenstvím. Lékař může doporučit další doplňující vyšetření (např. krevní testy, vyšetření moči, ultrazvuk). V některých případech (při těžké hypertenzi či počínající preeklampsii) se doporučuje klidový režim a omezení fyzické i psychické zátěže. Pokud to stav vyžaduje, může lékař také nasadit léky snižující krevní tlak.

Mírná hypotenze většinou nevyžaduje speciální léčbu. V závažnějších případech se doporučuje zvýšit příjem tekutin a soli, nosit kompresivní punčochy a vyhýbat se delšímu stání.

Prevence abnormalit krevního tlaku

Sledovat hodnoty krevního tlaku je vhodné již před otěhotněním, sledování a případná léčba abnormalit krevního tlaku mohou tak být započaty již v časném stadiu těhotenství. Není známá žádná metoda, která by stoprocentně zajistila, že v průběhu těhotenství nedojde k rozvoji hypertenze. Avšak existují určitá doporučení, která je vhodná dodržovat, pokud toto riziko chcete co možná nejvíce snížit. Již před těhotenstvím se řiďte následujícím:

 • dodržujte zdravou dietu,
 • dostaňte do uspokojivého stavu svá chronická onemocnění (například cukrovku),
 • omezte užívání alkoholu,
 • přestaňte s kouřením,
 • věnujte se alespoň třikrát týdně cvičení,
 • můžete také vyzkoušet léky či potravinové doplňky podporující zdraví vašich cév.

(viv)

Zdroje:
https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2018-4-13/hypertenze-v-tehotenstvi-106966
https://www.healthline.com/health/pregnancy/chronic-hypertension-blood-pressure#treatments