Proč je zvýšená hladina krevních tuků škodlivá?

Nevhodné zastoupení krevních tuků může významným způsobem zvyšovat riziko srdečně-cévních onemocnění. Na tom se podílí zejména zvýšená hladina cholesterolu. Jak můžeme dosáhnout optimálního stavu?

Krevní tuky

Krevní tuky jsou různorodou skupinou ve vodě nerozpustných látek, které nám kolují v cévách. Patří k nim zejména cholesterol, triglyceridy a volné mastné kyseliny.

Cholesterol, i když je většinou vnímán velmi negativně, je základním kamenem membrán živočišných buněk a také výchozí „surovinou“ pro výrobu dalších působků (např. hormonů nebo žlučových kyselin). Triglyceridy (TG) a volné mastné kyseliny jsou látky, jejichž hlavním úkolem je obíhat v krvi ve formě malých kapének a tvořit zdroj energie pro pracující buňky.

Tím, že jsou tuky ve vodě nerozpustné, musí být v krvi přenášeny společně s bílkovinami ve formě speciálních částic, tzv. lipoproteinů. Podle obsahu, resp. poměru cholesterolu a triglyceridů dělíme tyto kapénky na dvě hlavní skupiny:

LDL cholesterol (tzv. „zlý“ cholesterol),
HDL cholesterol („hustší“, tzv. „hodný” cholesterol).

Proč zvýšená hladina krevních tuků vadí?

Zjednodušeně můžeme říci, že zlý LDL cholesterol poškozuje cévy, protože se ukládá v jejich stěnách, kde vytváří zánět s následným vznikem aterosklerotického plátu. Tento plát postupně zužuje průsvit cévy (můžeme si jej představit jako vodní kámen v rychlovarné konvici), až může tuto cévu zcela ucpat. K nejvýznamnějším cévám, u nichž může dojít k nedokrvení, patří tepny vyživující srdce (vznik srdečního infarktu), mozek (vznik cévní mozkové příhody) nebo dolní končetiny (vznik ischemické choroby dolních končetin). Když mluvíme o zvýšené hladině cholesterolu, nejčastěji je myšlena právě hodnota LDL částic.

Hodný HDL cholesterol oproti tomu pomáhá odstraňovat cholesterol z krve, a jeho zvýšená hladina je proto žádoucí. Triglyceridy hrají z pohledu aterosklerózy menšinovou roli, jsou nebezpečné spíše společně s nízkým HDL cholesterolem. Zvýšená hladina samotných TG je spíše rizikem pro rozvoj akutního zánětu slinivky břišní.

Jaké jsou optimální hodnoty krevních tuků?

Hodnoty jednotlivých krevních tuků lze zjistit krevním odběrem u lékaře nejlépe v rámci pravidelných preventivních prohlídek u vašeho praktického lékaře.

Co se týče optimálních hodnot, je situace poněkud složitější. Laboratoře uvádí jako normální hodnoty většinou celkový cholesterol pod 5 mmol/l, LDL pod 3 mmol/l, HDL nad 1 mmol/l a triglyceridy pod 2 mmol/l.

Jak je tedy možné, že vám váš lékař nasadí léčbu na snížení cholesterolu, i pokud máte normální hodnoty? Cílová hladina cholesterolu je totiž dána vaším celkovým kardiovaskulárním rizikem. Váš lékař vloží do tzv. tabulky SCORE hodnotu vašeho celkového cholesterolu, krevního tlaku, váš věk a dále fakt, zda kouříte. Vyjde pak číslo, které určuje, jaká by měla být vaše optimální hodnota LDL cholesterolu. U nejrizikovějších pacientů je nově doporučována cílová hodnota LDL cholesterolu dokonce pod 1 mmol/l. Pokud trpíte některou z významných chorob, např. cukrovkou, onemocněním ledvin, nebo jste prodělali např. infarkt, riziko se nepočítá a je dáno již tímto onemocněním.

Léčba zvýšené hladiny cholesterolu

Základem léčby vysoké hladiny cholesterolu je vždy změna životního stylu. Nejzásadnější pokyn zní zanechat kouření, dále redukovat hmotnost, zvýšit množství optimálních pohybových aktivit a zařadit zdravý jídelníček.

Vzhledem k tomu, že většina denního obratu cholesterolu nepochází z přijaté potravy, ale tělo si ji vyrobí samo, je u mnoha lidí obtížné dosáhnout přísných cílových hodnot. Je proto vhodné hladinu cholesterolu snížit pomocí dostupných léků. Zlatým standardem mezi léky na předpis jsou tzv. statiny. Z volně prodejných léků jde např. o Ascorutin s obsahem kyseliny askorbové a rutosidu, které chrání cévní stěnu před vznikem zánětu, snižují hladinu cholesterolu a v neposlední řadě i rozšiřují cévy.

Zvýšené hodnoty cholesterolu, zejména pak LDL cholesterolu, jsou nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku srdečně-cévních onemocnění. Je proto žádoucí znát nejen svoje hodnoty krevních tuků, ale zejména se snažit jejich případné nepříznivé zastoupení v krvi ovlivnit jak změnou životního stylu, tak i dostupnými potravními doplňky a léčivy.

(zem)

Zdroje:

  1. Češka R. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií. TRITON, Praha, 2012.
  2. Biochemické vyšetření u hyperlipoproteinémie, WikiSkripta. Dostupné online na https://www.wikiskripta.eu/w/Biochemické_vyšetření_u_hyperlipoproteinémie.
  3. Češka R. et al. Dyslipidémie, novelizace 2017. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2017. Dostupné online na https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Dyslipidemie.pdf.
  4. Kolektiv autorů. Cholesterol a triglyceridy. IKEM, Praha. Dostupné online na https://www.ikem.cz/cs/cholesterol-a-triglyceridy/a-1990/.
  5. Souhrn údajů o přípravku: Ascorutin. Posl. revize 11. 11. 2020. Dostupné online na https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0096303&tab=texts.
  6. Zvýšená hladina cholesterolu. 2020. Dostupné online na https://zensc-prod-zdravecevy-cz.zentiva.com/typy-onemocneni-a-potizi/cholesterol.

Nejnovější příspěvky

Téma

Cholesterol

se nestyďte řešit

Vhodné produkty

LIPIZENTIN®

Doplněk stravy Lipizentin je zdrojem kvalitního koenzymu Q10