Nemoci žil a tepen. V čem se liší?

Nemoci cév patří k nejčastějším onemocněním lidského těla a jen v České republice jsou příčinou desítek tisíc úmrtí a hospitalizací ročně. Postiženy přitom mohou být jak žíly, tak tepny. Jaké jsou rozdíly mezi žilními a tepennými onemocněními a v čem jsou si naopak podobná?

Žíla a tepna: Jiný směr, jiná nemoc

Tepny

Tepny rozvádějí krev s kyslíkem a živinami směrem od srdce do zbytku těla. Bývají zasaženy procesem, který se označuje ateroskleróza, tedy tzv. „kornatění“. Znamená to, že se v jejich stěnách ukládají tukové látky, což vede k postupnému zužování vnitřního průměru tepny, v konečném důsledku se pak tepna může zcela uzavřít. Je důležité si uvědomit, že např. tepénky zásobující srdeční svalovinu mají průměr 3–4 mm a tepénky odpovědné za krevní zásobení penisu dokonce jen 1–2 mm, a jsou tedy k případnému uzávěru velmi náchylné. Proces aterosklerózy je tedy příčinou nedokrvování zásobených orgánů – ischemie. Podle zasaženého místa hovoříme např. o ischemické chorobě dolních končetin, ischemické chorobě srdeční apod. Kornatění tepen postihuje každého pátého Čecha.

Žíly

Žíly přivádějí krev ze všech částí těla směrem zpět k srdci. Na rozdíl od tepen jsou uvnitř vybaveny chlopněmi, které se při stažení svalů obklopujících žílu otevřou a umožní tak tok krve proti gravitaci zpět k srdci. Když se okolní svaly uvolní, chlopně uvnitř žil se uzavřou, aby nedocházelo ke zpětnému toku krve. Pokud jsou chlopně uvnitř žil poškozeny a nefungují tak, jak mají, může docházet ke zpětnému toku krve. To je příčinou hromadění krve a otoků. Hovoříme o chronické žilní nedostatečnosti, což je degenerativní onemocnění, které se v nějaké formě objevuje až u 90 % populace starší 30 let. Tato stagnace krve v žilách se může spolupodílet na rozvoji vinutých, křečových žil a zpomalení toku krve v takto poškozených žilách představuje zvýšené riziko pro vznik sraženin – žilní tromboembolické nemoci.

Nemoci tepen a žil: Odlišné, a přece podobné

Ačkoliv jsou nemoci tepen a žil odlišné, mají i některé společné rysy:

 • vysoká četnost výskytu v populaci,
 • společné rizikové faktory (nadváha/obezita, vysoký tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, kouření),
 • na počátku nemocí tepen i žil stojí chronický zánět stěny cévy.

Jak bolí tepny a jak žíly?

Tepenná bolest nohou ustupuje po svěšení končetiny

Ateroskleróza na svém počátku nebolí, její příznaky se zpravidla projeví až v pokročilejším stadiu nemoci, kdy je výrazně snížený průtok krve tepnou v důsledku jejího ucpání. Projevy pak závisí na lokalizaci postižené tepny. V případě ischemické choroby dolních končetin lidé nejčastěji pociťují bolesti v lýtkách, které se objevují při fyzické aktivitě. Bolest bývá křečovitého charakteru a po krátkém odpočinku ustupuje. Při závažnějším postižení se dostavují bolesti klidové, které bývají nejhorší v noci a částečně ustupují po svěšení končetiny z lůžka.

Žilní bolest nohou si žádá nohy nahoru

Zvýšený žilní tlak v dolních končetinách se projevuje pocitem napětí, tíhy a únavy nohou. Dostavit se může i brnění a noční křeče. Na rozdíl od tepenného postižení se však tyto projevy mírní při zvýšené poloze nohou, neboť tato pozice usnadní odtok krve směrem k srdci.

Léčba nemocí tepen a žil: Jak se liší?

Nemoci tepen a žil se zásadně liší, proto i přístup k léčbě je odlišný. V případě tepenných onemocnění je terapie zaměřena na léčbu rizikových faktorů aterosklerózy, v některých případech se v rámci snahy o zpomalení procesu kornatění tepen podávají i léky na ředění krve (antikoagulancia), doporučen může být i chirurgický zákrok. U žilních onemocnění jsou doporučovány léky na zpevnění žilních stěn (např. Diozen), případně lokální protizánětlivé masti s protizánětlivým účinkem a s efektem proti tvorbě otoků (např. Heparoid). Pro nemoci tepen i žil však platí shodné doporučení pohybové aktivity. U žilních onemocnění napomáhá svalové pumpě, která usměrňuje tok krve k srdci a napomáhá funkci chlopní. V případě aterosklerózy vede pohybová činnost ke zvýšené cirkulaci krve, která přispívá k tvorbě kolaterálního oběhu.

(tich)

 1. https://www.prolekare.cz/tema/zilni-insuficience/detail/co-maji-spolecneho-zilni-a-tepenna-onemocneni-119557
 2. http://lekarske.slovniky.cz/pojem/ateroskleroza
 3. https://www.prolekarniky.cz/kreditovane-kurzy/erektilni-dysfunkce-71/erektilni_dysfunkce-67
 4. https://www.fno.cz/tiskove-zpravy/chronicka-zilni-nedostatecnost-se-objevuje-az-u-devadesati-procent-populace-starsi-triceti-let
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17604-vascular-disease
 6. https://zilniporadna.cz/aktualita/bolest-nohou-nemoc-cev-ale-jaka-1282
 7. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kardiologie-ateroskleroza-nemoc-srdce.A190523_125712_domaci_linv
 8. https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-kardiovaskularni-program/11635-kardiologie-kar/11697-nase-sluzby/ischemicka-choroba-dolnich-koncetin/
 9. https://zilniporadna.cz/clanek/chronicka-zilni-nedostatecnost-nebo-li-insuficience-chzi-253
 10. https://www.nzip.cz/clanek/930-ischemicka-choroba-dolnich-koncetin-ichdk

Nejnovější příspěvky

Téma

Žilní záněty

se nestyďte řešit

Vhodné produkty

HEPAROID®

Prodělali jste úraz kloubů či měkkých tkání?