Jak se orientovat ve volně prodejných přípravcích v lékárnách?

Někdy bývá obtížné se vyznat ve volně prodejných (bez lékařského předpisu) produktech v lékárně. Existují dva základní typy těchto výrobků – doplňky stravy a léčivé přípravky neboli léky. Lze je od sebe odlišit?

Co je doplněk stravy?

Jde o koncentrovaný zdroj živin nebo jiných látek, jehož účelem je doplňovat běžnou stravu. Na jeho obalu musí být vyznačeno, že jde o „doplněk stravy“, a nesmí tam být uvedena tvrzení o léčebných nebo preventivních vlastnostech doplňku. Doplňky stravy nejsou schvalovány a jeho výrobce nebo dovozce má pouze informační povinnost vůči Ministerstvu zemědělství ČR, kam musí před prvním uvedením na trh zaslat českou etiketu doplňku stravy. Tvrzení uváděná na obalu a v doprovodných textech nejsou tedy posuzována po odborné stránce.

Doplňky stravy jsou volně prodejné a dostupné v lékárnách, běžných obchodech s potravinami, drogériích a jinde včetně prodeje prostřednictvím internetu. U některých z nich je možné se setkat s tzv. číslem HEM. Jde o jednací číslo rozhodnutí, pod kterým byl v minulosti vydán Ministerstvem zdravotnictví ČR souhlas s uváděním výrobku do oběhu jako potraviny.

Co je to lék?

Lék je látka nebo kombinace látek s léčebnými či preventivními vlastnostmi. Před jeho uvedením na trh musí projít schvalovacím řízením, tzv. registrací, při níž se hodnotí jeho účinnost a bezpečnost. Každý výrobce předkládá regulační instituci, kterou je v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), k danému léku celou řadu informací a údajů. Jde zejména o výsledky toxikologických a farmakologických zkoušek a klinických hodnocení. V rámci registračního řízení je léku přiděleno registrační číslo, které ho pak jasně identifikuje a je uvedeno na obalu a v příbalové informaci daného přípravku.

Léky rozlišujeme podle toho, zda jsou vázané na lékařský předpis, na ty, které pacient může získat pouze na základě receptu vydaného lékařem a na volně prodejné léčivé přípravky. Léky na předpis mohou být vydány pouze v lékárnách. Volně prodejná léčiva pak v lékárnách, prostřednictvím jejich internetových nabídek nebo u prodejců vyhrazených léčiv (jež je možné získat bez odborné konzultace a slouží k akutní individuální potřebě pacienta).

Do jaké skupiny produktů patří bylinky?

Bylinky jsou léčivé rostliny, které mají velmi široké využití. Jejich využívání k léčbě je doloženo z doby 3000 let před naším letopočtem a staly se základem léčitelství. Mají výborný vliv na zdraví, krásu i psychickou pohodu, pomáhají například od bolesti, podporují imunitu, navozují spánek nebo odbourávají stres. Používají se samostatně nebo v různých směsích. Bylinek je celá řada a je nutné je poznat a vyznat se v jejich účincích, protože mohou i uškodit, například při interakci s léčivými přípravky, které daný jedinec užívá. Bylinky jsou cennou surovinou pro výrobu řady léčiv, ale nemohou léčbu nahradit ani předejít vážným nemocem.

Fytoterapie a farmakognozie

Užíváním přírodních látek, jejich žádoucími i nežádoucími účinky a interakcemi s léčivy se zabývá fytoterapie, která vychází z farmakognozie nebo na ni navazuje. Farmakognozie je farmaceutická disciplína, jejíž název pochází z řečtiny (farmakon = léčivo a gnosis = poznání) a zabývá se popisem léčiv přírodního původu (nejčastěji rostlinného), jejich získáváním a medicínským využitím.

Příkladem léčivého přípravku přírodního původu je například diosmin, který je pro farmaceutické účely získáván mj. extrakcí z citrusových plodů. Účinnou látku diosmin obsahuje přípravek Diozen, který zlepšuje žilní tonus, a tak je využíván k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin a hemoroidů. Působí pozitivně na zpětný návrat krve v žilním systému. Omezuje tvorbu otoků a má protizánětlivý účinek.

(jvi)

Zdroje:

  1. http://www.olecich.cz/encyklopedie
  2. https://www.sukl.cz/leciva
  3. https://bylinky.zdrave.cz/
  4. http://www.edukafarm.cz/data/soubory//casopisy/Biotherapeutics%202-2015/04%20Spilkova_Prirodni_latky_maji_velkou_terapeutickou_perspektivu_2015.pdf
  5. https://www.medon-solutio.cz/online2005/print.php?textID=11
  6. https://cs.wikipedia.org/wiki/Farmakognozie
  7. Slíva J. Vnitřní lékařství 2019; 65 (7–8): 524–526
  8. Broulíková A. a Slíva J. Remedia 2005; 15 (3): 227–234

Nejnovější příspěvky

Téma

Žilní záněty

se nestyďte řešit

Vhodné produkty

HEPAROID®

Prodělali jste úraz kloubů či měkkých tkání?