V případě využití některého z uvedených kontaktů (e-mail, telefon) beru na vědomí související informace o zpracování osobních údajů.

V naléhavých případech kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu. V případě nežádoucích účinků se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Při oznamování nežádoucích účinků souvisejících s našimi produkty se prosím řiďte postupem uvedeným ve Veřejně přístupné odborné informační službě.

MeDitorial, s.r.o.
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2

IČO 271 99 151

E-mail: projekty@meditorial.cz