V případě využití některého z uvedených kontaktů (e-mail, telefon) beru na vědomí související informace o zpracování osobních údajů.

V naléhavých případech kontaktujte svého lékaře nebo pohotovostní službu. V případě nežádoucích účinků se prosím obraťte na svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Při oznamování nežádoucích účinků souvisejících s produkty společnosti Zentiva se prosím řiďte postupem uvedeným ve Veřejně přístupné odborné informační službě.

Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
Dolní Měcholupy
102 37 Praha 10
Česká republika

Telefon: (+420) 267 241 111
E-mail: zentiva.cz@zentiva.com